Business pre-accelerator of the North-East

ЕКСЕЛИА - Business pre-accelerator of the North-East

ЕКСЕЛИА
сряда 1.8.2018
от 19:00 До 22:00
ЕКСЕЛИА
BGVarnaulitsa "Prezviter Kozma" 119000
Покажи на карта
0 участник
Проектът е насочен към стимулиране и подкрепяне на предприемаческата активност и готовността за самостоятелна заетост на територията на Североизточен район чрез информиране на поне 260 души и мотивиране, консултиране и подкрепа на 200 безработни, неактивни и 60 наети лица, които да създадат поне 60 нови предприятия. Проектът ще мобилизира опит, експертиза и влияние от шест партньора - Сдружение Бизнес агенция,център от типа "едно гише" за подкрепа на предприемачеството и социалните иновации, специализираното в бизнесобучения ЦПО "Екселиа",обединението на 29 младежки НПО от Варна Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица", и иновационните центрове и стартъп хъбове Сдружение "Споделено Работно място -Варна" и Сдружение "Български Бизнес Форуми", Община Варна, като център на Североизточен район и катализатор на предприемаческата активност, за да бъде тя ефективно насочена към перспективни и иновативни сфери в синергия с регионалните стратегии и инициативи и в синхрон с други местни инициативи.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Покажи малко любов.

Дайте ни харесва!

Благодаря.

Като всеки иска <педя> помощ много.

Благодаря.