Harry Potter: Wand Workshop! | Хари Потър: Работилница за магически пръчки!

bar Abordage - Harry Potter: Wand Workshop! | Хари Потър: Работилница за магически пръчки!

bar Abordage
събота 18.8.2018
от 11:00 До 16:00
bar Abordage
BGSofia22 ulitsa "Veslets"1000
Покажи на карта
0 участник
(ENGLISH VERSION BELOW)
Хари Потър: Работилница за магически пръчки!
Магьосници и мъгъли, на 31-ви юли 2018 един от най-великите магьосници на нашето време – Хари Потър стана на 38 години! Ние се свързахме с него за да го поздравим по този щастлив повод, но той ни отговори с тревожни новини!
Г-н Оливандър никакъв го няма! Магазинът му за магически пръчки на Диагон Али е затворен. Магьосническата учебна година започва след по-малко от месец и родителите са в паника! Кой ще ги снабди с пръчки? Откъде ще си вземе пръчка Лили?
Г-н Потър, със съдействието на департамента за магически аварии от Министерството на Магията ни молят официално за съдействие. Спешно се организира конкурс за майстори на магически пръчки! Ние от кораба на Абордаж, разбира се веднага се съгласихме да бъдем негови домакини. 
Поканили сме местен майстор, възпитаник на северната школа на Григорович да води конкурсът. Той ще се проведе под формата на работилница. Ще има кратка лекция за свойствата на различните дървета и сърцевини, след което заедно се захващаме за работа! Подготвили сме материали и инструменти за всички.
По време на работилницата ще имате възможност да опитате различни вкусотийки от света на магията, както и омагьосващи напитки! (Да, разбира се, че ще има butterbeer, но няма да е единствената изненада на бара!)
Пръчките, които си изработите ще си вземете с вас на тръгване, а най-хубавите три ще спечелят магически предмет по избор от нашата витрина :)
Често задавни въпроси (ЧЗВ)
Има ли възрастово ограничение? 
По време на работилницата ще се ползват инструменти. Деца под 14 годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител или друг възрастен придружител.
Трябва ли да си нося билета на събитието? 
Тук можете да запазите вашите билети, но трябва да си ги вземете наживо от нашия клуб поне един ден преди събитието. 
Трябва ли да нося нещо? 
Не, просто елате в добро и креативно настроение. Ние ще ви дадем всички инструменти и материали, от които може да имате нужда :) 

Покажи повече
ENGLISH VERSION
Harry Potter: Wand Workshop 
Wizards and muggles, on the 31st of July 2018, one of the greatest wizards of our time – Harry Potter turned  38 years old! We congratulated him on this merry occasion, but he returned a most worrying letter! 
Mr. Olivander - the wandmaker is nowhere to be seen! His shop at Diagon Alley is close. The magical school year starts in less than a month and the parents are panicking! Where will they get the wands for the young witches and wizards? 
Mr. Potter, together with the department for magical emergencies of the Ministry of Magic asked us officially for help. An urgent competition is organized in order to find a new master wandmaker! We from Abordage, of course agreed to be hosts to this event. 
We invited a local master, trained in the Northern Gregorovich School to lead the competition. The competition will be in the form of a workshop. We will start with a short lecture on the types of wood and their properties, after which we get to work! We have preapred tools and materials for everyone. 
During the workshop you will be able to try different delicious treats from the wizarding world, as well as enchanting drinks! (of course there will be butterbeer, but this won’t be the only surprise at the bar!)
The wands you make you will take home and the best three will win a magical item of their choice from our shop display :) 
 
FAQs
Are there ID or minimum age requirements to enter the event?
Children under the age of 14 should be accompanied by a parent or guardian.
Do I have to bring my ticket to the event?
Yes, you need to get the ticket from our club at least one day prior to the event, so we know for how many people we need to prepare for.
Do I need to bring anything for the event?
No, just come in good and creative mood - we have all the tools and materials you may need.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Покажи малко любов.

Дайте ни харесва!

Благодаря.

Като всеки иска <педя> помощ много.

Благодаря.