Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация

гр.София, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 8 - Компютърното моделиране. Идеи, принципи...

гр.София, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 8
събота 19.5.2018
от 8:30 До 17:00
гр.София, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 8
България
0 участник
19 май 2018 г.:
Нов предмет в училище за децата!
📌Остават ограничени места за тази дата!
Запознайте се със същността на компютърното моделиране, формите и средствата за неговото реализиране.
Акцент в обучението е подготовката на учителите за ролята им при изграждане у учениците на: дигитална идентичност; основни правила за работа в дигитална среда; комуникационни умения; логическо мислене и творчество.
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Покажи малко любов.

Дайте ни харесва!

Благодаря.

Като всеки иска <педя> помощ много.

Благодаря.