Fascial Manipulation Level 1 International Course

National Sports Academy "Vasil Levski" - Fascial Manipulation Level 1 International Course

National Sports Academy "Vasil Levski"
петък 28.9.2018
от 8:00
неделя 7.10.2018
До 18:00
National Sports Academy "Vasil Levski"
BulgariaSofiaStudentski grad, Sofia 17001700
Покажи на карта
31 участник
Fascial Manipulation Method and Association by "Luidgi Stecco" със любезното съдействие на Национална Спортна Академия (НСА) ще проведем курс в София ниво 1.
Курс по Фасциално манипулиране Ниво 1:
28, 29, 30 - Септември - 3 дни:
5, 6, 7 - Октомври - 3 дни:
Лектор Kobi Weiss (Израел) - 6 дни курс:

Ниво 1 от Fascialmanipulation е стандартен въвеждаш курс, 6 дни - 48 часа. Той е основен част в Фасциалната методика. По време на курса ще бъдете запознати с основни понятия и специфични за фасциалната терапия такива.

Какво е фасция?
Анатомия и физиология на фасциалната система.
Мембрани и фасциални слоеве.
Обяснение на биомеханияния модел използван при прилагането на тази техника.
Оценка на мускуло-скелетни дисфункции.
Анатомично разположение на ключови фасциални точки.
Локализация, методология, стратегия и лечение на Фасциалните дисфункции.

Покажи повече
Скрийнинг мускулни тестове.
Усвояване и доразвиване на палпаторни познания за манипулиране на фасциите.
Фасциални меридиани и Вериги.
Приложение на Фасциалните техники при лечение на мускуло-скелетни дисфункции.
Всички курсисти получават международно признат сертификат от асоциацията по миофасциални техники FASCIALMANIPULATION, като всички курсове се провеждат със съдействието и одобрението на " ()."

Fascialmanipulation е интензивен курс където се редува теория, демонстрация и практика с реални пациенти и между самите участниците. Той е предназначен за:

Лекари
Физиотерапевти
Кинезитерапевти
Рехабилитатори
Медицински Рехабиитатори - Ерготерапевт
Мануални терапевти
Ерготерапевти
Остеопати
Хиропрактици
Боуен Тераппевти


Участници в курса е желателно да имат добри познания или желание да подобрят познанията си по:

Анатомия, физиология, кинезиология, патокинезиология, постурален баланс и дисбаланс, анализ на позата и др.

Учебен Процес: FM1- ниво 1а дава поглед върху основните принципи в фасциалното манипулиране - въведение в фасциалната анатомия и биомеханичния модел изпозван в тази техника. Ще бъде разгледана Фасциалната последователност на – горен крайник, долен крайник и труп в сагитална, фронтална и транзверзална равнина. Прилагане на тестове за оценка и фасциално манипулиране на зоните и равнините. FM1 - ниво 1б – физиология на фасциалната система оценка и лечение на Фасциалните еденици на горен крайник, долен крайник и труп в хоризонтална равнина. При завършване на първо ниво всички участници ще бъдат способни да използват "3D" таблица за оценка на фасциалната система. Ще придобият добри познания за оценка на мускулни проблеми, откриване и манипулиране на центрове на кординация и стратегии за тяхното лечение.

Ниво 1- Фасциална терапия при мускулно-скелетни дисфинкции. ( Център на кординация "СС points")
Ниво 2 - Фасциална терапия в ортопедия и травматология, визцерални дизфункции (Център на Фюжън "CF points")
Ниво 3 - Висцерална терапия
За повече информация на:


Линк към платформата за обучение.
link :
Цени:
Ниво 1 :
Редовна такса 750 лв.
Студенти - 700 лв
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Покажи малко любов.

Дайте ни харесва!

Благодаря.

Като всеки иска <педя> помощ много.

Благодаря.