Dry Needling Level 1 Course / Курс по Сухи Игли 1 Ниво

National Sports Academy "Vasil Levski" - Dry Needling Level 1 Course / Курс по Сухи Игл...

National Sports Academy "Vasil Levski"
петък 18.5.2018
от 9:00
неделя 20.5.2018
До 17:00
National Sports Academy "Vasil Levski"
BulgariaSofiaStudentski grad, Sofia 17001700
Покажи на карта
14 участник
Сухите Игли е една от най-използваните техники в света на физиотерапията и рехабилитацията, за ефективно справяне с мускулно-скелетните травми и болка. Самата техника използва тънки акупунктурни игли чрез който прониква в кожата, фасцията и мускулите с цел справяне с срастванията, тригерните точки и съединителната тъкан. Самото пробождане активира възстановителните процеси и намалява болката като намалява хипертонуса на мускулите, увеличава обема на движение в ставите и коригира дисфункционалните движения чрез премахване на срастванията и болезнените точки.
Сухи Игли най-често се използват при следващите състояния:
- Главоболие
- Болки във врата
- Болки в кръста
- Болки в коленете (Остеоартрит)
- Проблеми с рамената става (синдром на замързналото рамо, импинджмънт синдром)
- Травми на лакътя (тенис и голф лакът)
- Синдром на карпалния канал
- Синдром на илиотибиалния тракт
- Болки в тазобедрената става
- Пателофеморален синдром
- Медио тибиален стрес синдром
- Пателофеморален синдром
- Тендинит на ахилесовото сухожилие

Покажи повече
- Плантарен фасцит
- Навяхване на глезена и др.

За курса:
Ден 1:
Изучава се самата техника на пробождане, текущи концепции и теории за миофасциални и тригерни точки, повърхностно и дълбоко пробождане, усложнения,
теория за болката и видове на игла.

Теоретични компоненти:
- Мускулна контракция и тригерни точки
- Ирадираща болка и тип реакция
- Чист и безопасен начин на пробождане
- Контраиндикации и опасност
- Наранявания с иглата

Практически компоненти:
- Техники за повърхностно пробождане
- Техники за дълбоко пробождане
- Мускули: Gluteus maximus, medius и minimus.
- Piriformis, tensor fascia lata, iliopsoas.
- Лумбална част на ГС: multifidus, quadratus lumborum и erector spinae.

Ден 2:
Цервикален дял на ГС и Рамена област
След като вече сте развили увереност в пробождането се включва горния квадрант на тялото за да предизвика вашите знания по повърхностна анатомия и палпаторни умения. Докато работите върху цервикалния дял на ГС, върху ребрата и около лопатката, върху горния торакален дял. Познаването на повърхностната и функционалната анатомия тук е от съществено значение.

Теоретични компоненти:
- Миофасциални източници на болка и дисфункция в задния цервикален дял и рамената област.
- Тригерни точки в цервикалния дял на ГС
- Цервикогенно и аналгетично главоболие
- Дискусия за клинично приложение на освобождаване на тригерните точки в горе посочените зони

Практични компоненти:
- Техники за пробождане на задната част на цервикалния дял
- Техники за пробождане на: traps, SCM, levator scapular, rhomboids, the rotator cuff, teres major, latisimuss dorsi and subscapularis.

Ден 3:
Орофациална област и крайниците. На 3'ти ден ще погледнем темпоромандибуларната област, долните и горните крайници. Deltoid, biceps, tricps, bracialis, brachioradialis, supinator, pronator terres, the common flexors and extensor muscles, the quadriceps group, sartorius, the adductor group, the hamstrings, popliteus, gastrocs and soleus, tibialis posterior, flexor digitorum and flexor hallicus longus, tibialis anterior, extensor digitorum and hallicus longus, peroneus longus and brevis.

Теоретични компоненти:
- Миофасциални източници на болка и дисфункция в
Темпоромандибуларната областа, горни и долни крайници.

Практични компоненти:
- Техники за пробождане на темпоромандибуларната област
- Техники за пробождане на мускулите на горния крайник (deltoid, biceps, triceps, brachialis, brachioradialis, common extensors and flexors.
- Техники за пробождане на долния крайник (quads, adductors, hamstrings, popliteus, gastrocnemius, soleus, tib anterior and tib posterior and peroneals).

Лектора:
Крег Смит, директор на Club Physio e бивш физиотерапевт на SA Proteas - крикет тим (1991-2002 год), завършил бакалавър по Физиотерапия и Спортни науки в Университета в Кейп таун (1989 год). Кариерата му като физиотерапевт започва в Английски крикет тим (1990), след това влиза като главен физиотерапевт на крикет тим в Южна Африка (1991- 2002 год). Също така е работил с ръгби тим, професионален футбол и тенис. В 2003- 2010год Крег е работил с крикет тим в Англия. В 2003год основава Club Physio, компания която провежда обучения за физиотерапевти, спортна медицина и мануална терапия в Южна Африка, Англия, Ирландия, Европа, Индия, Азия, Близкия Изток и Щатите.

Курса е предназначен за:
Лекари, Физиотерапевти, Кинезитерапевти, Рехабилитатори, Ерготерапевти, Медицински лица, Мануални терапевти.

ЦЕНА:
Цена на курса 400евро с включени материали (тетрадка за работа, игли, ръкавици, спирт и др. материали), кетеринг (нещо леко за хапване и кафе). След 18 Април цената на курса ще бъде 450евро (месец преди започване на курса)
Следете за повече информация!
Контакти: - имейл:
- тел. (+359)895393795
- линк:

Внимание! Сухите Игли се смятат за инвазивна техника, което в Европа физиотерапевтите мога да практикуват свободно, но в България практикуванете на тази техника може да се прави само под надзор на доктор или ако имате регистрирано Кабинет по нетрадиционна медицина.

(ENGLISH)
Dry needling is a skilled technique which is use for managing neuromusculoskeletal injuries and pain while addressing movement dysfunction. Dry Needling utilizes a thin filiform needle to penetrate the skin, fascia, and muscles to address adhesions, trigger points, and connective tissue. This speeds healing and relieves pain by decreasing muscle hypertonicity, increasing joint range of motion, and correcting movement dysfunction through releasing a trigger point adhesion.

Conditions common treated with dry needling:
- Headaches
- Neck Pain
- Low Back Pain
- Knee Pain (Osteoarthritis)
- Shoulder Dysfunction (adhesive capsulitis, impingement, rotator cuff strain)
- Tennis & Thrower's Elbow
- Carpal Tunnel Syndrome
- Hip Pain
- IT Band Syndrome
- Patellofemoral Pain Syndrome (Runner's Knee)
- Medial Tibial Stress Syndrome (Shin Splints)
- Achilles Tendinopathy
- Plantar Fasciitis
- Ankle Sprains
- Muscle Strains

Day 1:
The Lumbar Spine and Pelvis:
Day 1 covers the ‘how to’ of Dry Needling, current myofascial and trigger point concepts and research, superficial and deep DN, complications, the pain gate theory and needle types and choices.
Participants will begin their needling in the relatively safe areas of the buttock and progress to the ITB, TFL and the lumbar spine.

Theory component:
- Muscle contraction and trigger points
- Referred pain and reactor type
- Clean and safe needling techniques;
- Dangers & contraindications;
- Informed consent and needle stick injuries;

Practical component:
- Superficial Dry Needling Techniques
- Deep Dry Needling techniques:
- Gluteus maximus, medius and minimus
- Piriformis, tensor fascia lata, iliopsoas.
- The lumbar spine; multifidus, quadratus lumborum and the erector
spinae.

Day 2:
The Cervical Spine and Shoulder area
Day 2 gets you going! Having built up your needling confidence on day 1, we bring in the upper quarter to challenge your surface anatomy and palpation skills as you work around the Cervical spine, over the ribs and around the scapula and upper thorax. Knowledge of your surface and functional anatomy here is vital.

Theory component:
- Myofascial sources of pain and dysfunction in the posterior cervical and shoulder area.
- TP syndromes of the Cervical spioe;
- Cervicogenic and analgesic headache.
- Clinical application of MTrP release in the above areas will be discussed.

Practical Component:
- Dry Needling techniques for the posterior cervical region;
- Dry Needling techniques for the traps, SCM, levator scapular, rhomboids, the rotator cuff, teres major, latisimuss dorsi and subscapularis.

Day 3:
The Orofascial area and the extremities
On day 3, we take a look at the temporomandibular area and move down the upper and lower limbs to the arm and forearm, thigh and lower legs. Deltoid, biceps, tricps, bracialis, brachioradialis, supinator, pronator terres, teh common flexors adn extensor muscles, the quadriceps group, sartorius, the adductor group, the hamstrings, popliteus, gastrocs and soleus, tibialis posterior, flexor digitorum and flexor hallicus longus, tibialis anterior, extensor digitorum and hallicus longus, peroneus longus and brevis.

Theory component:
- Myofascial sources of pain and dysfunction around the TMJ area and the upper and lower limbs.

Practical component:
- Needling techniques for the TMJ and surrounding muscles.
- Needling techniques for the upper limb (deltoid, biceps, triceps, brachialis, brachioradialis, common extensors and flexors and more).
- Needling techniques for the lower limb (quads, adductors, hamstrings, popliteus, gastrocs, soleus, tib ant and tib post and peroneals.

The course is for:
Doctors, Physiotherapists, Chiropractors, Manual therapists, other Medical Stuff.

PRICE:
The price of the course is 400eu with included working materials (workbook, needles, ethyl alcohol, gloves, others materials), catering and cafe. After 18 April the course price will be 450eu

Follow for more infromation:
Contacts: - e-mail:
- тел. (+359) 895393795
-
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Покажи малко любов.

Дайте ни харесва!

Благодаря.

Като всеки иска <педя> помощ много.

Благодаря.